Chi bộ Khối Phòng số 1 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

18/03/2020

       Ngày 18/03/2020, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Chi bộ Khối Phòng số 1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc; các đồng chí trong Đảng ủy HVDT; đại diện cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khối Phòng số 1 cùng tham dự.

       Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ Khối Phòng số 1 lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Đậu Thế Tụng, Chi ủy viên, Q.Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cho biết: Chi bộ Khối phòng số 1 gồm 3 đơn vị là Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Học viện và Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên. Hiện nay, số lượng đảng viên của Chi bộ là 18 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận thức đúng, thực hiện tốt chức năng hạt nhân chính trị ở cơ sở. Xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của Cấp ủy, mối quan hệ công tác giữa tổ chức đảng với 03 đơn vị trong Chi bộ. Hàng năm, Chi bộ đều xây dựng kế hoạch của từng tháng, các nội dung đều bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Ủy ban Dân tộc. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận bàn bạc trong Chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể đảng viên. Đảm bảo đúng theo chủ trương, đường lối chỉ đạo của cấp ủy Đảng; hoàn thành đúng và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao hàng năm.

       Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ thứ nhất đã đề ra với nhiều kết quả nổi bật như: Tổ chức Hội nghị công tác dân chủ cơ sở, ban hành Quyết định Quy chế dân chủ trong hoạt động, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Học viện; phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức các hoạt động công tác Đảng và đoàn thể; xây dựng kế hoạch hành động về công tác chính trị, tư tưởng trong công chức, viên chức, người lao động tại Học viện; tham mưu thực hiện các hoạt động chi trả lương, phụ cấp, các chế độ cho công chức, viên chức, người lao động trong Học viện; tham mưu thực hiện các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ, về tổ chức và hoạt động của Học viện và các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hàng năm; tổ chức tốt các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm… của Học viện; quản lý hệ thống văn bản, chặt chẽ, sử dụng con dấu, sắp xếp, lưu trữ tài liệu đúng quy định; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Học viện Dân tộc…

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Trần Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc HVDT đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ Khối Phòng số 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Chi bộ cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, đã nêu lên một số nội dung gợi mở để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận như: Chi bộ cần phải thực sự quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo; tập trung vào việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ, nhất là trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên.

Đồng chí Trần Trung tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy 

Chi bộ Khối phòng số 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022

       Đại hội tiến hành bầu cấp ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư Chi bộ Khối Phòng số 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022. Kết quả đồng chí Đỗ Thị Thu Hiên, Trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Huyền My, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trúng cử chức danh Chi ủy viên. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội với 100% đảng viên tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Tập thể Chi bộ Khối phòng số 1

       Thay mặt Chi bộ, đồng chí Đỗ Thị Thu Hiên, Bí thư Chi bộ đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quan tâm, chỉ đạo để Chi bộ Khối phòng số 1 hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua; Chi bộ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068