Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Dân tộc họp định kỳ Quý II năm 2024

10/05/2024

     Ngày 10/5/2024, tại Học viện Dân tộc, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Dân tộc đã tổ chức họp định kỳ Quý II. Đồng chí Hà Quang Khuê, Chủ tịch Công đoàn Học viện chủ trì cuộc họp; tham gia cuộc họp còn có đầy đủ các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn và sự góp mặt của đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Dân tộc.

     Nội dung chính của cuộc họp là để đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn Học viện trong thời gian qua; thông qua kế hoạch gây quỹ Công đoàn và kế hoạch hoạt động Công đoàn thực hiện trong Quý III/2024; đồng thời, phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện trong việc triển khai các hoạt động gây quỹ và hoạt động thiện nguyện năm 2024.

     Ban Chấp hành Công đoàn thống nhất phát huy những thành tích đã đạt được và tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan chuyên môn vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế giám sát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác chăm lo lợi ích chính đáng, thiết thực và tích cực bảo vệ đoàn viên, người lao động. Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, luôn chủ động đổi mới sáng tạo, tham mưu cho lãnh đạo Học viện tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và của Học viện nói chung.

     Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Học viện Dân tộc đã thống nhất kế hoạch triển khai các hoạt động gây quỹ và hoạt động thiện nguyện năm 2024 bằng nhiều hình thức như tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, đề xuất thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068