Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 9/5/2022 đến ngày 13/5/2022)

09/05/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(09/5/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(10/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I lớp K1 ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Hội  trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(11/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng thi hết học phần học kỳ I lớp K1 ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Hội trường tầng 3 nhà A

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

Hà Nội

Thứ 5

(12/5/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Ban Quản lý Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam về Dự án xây dựng Học viện

Tổ Thẩm định

 

Hà Nội

Thứ 6

(13/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo góp ý Chuyên đề của Hội đồng Lý luận Trung ương

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

 

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- TS Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tham dự họp HĐ tuyển chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án BVMT thực hiện năm 2022-2023 vào 13h30 ngày 10/5/2022 tại 349 Đội Cấn.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 09/5/2022 và buổi chiều ngày 12/5/2022.

- TS. La Đức Minh, Trưởng phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Hà Giang từ ngày 09-12/5/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đi công tác tại tỉnh Hà Giang từ ngày 09-12/5/2022.

- Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số báo cáo bài giảng của khoa tại Phòng họp trực tuyến tầng 2 nhà C vào 14h ngày 10/5/2022; giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 13/5/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 11/5/2022 và buổi sáng ngày 13/5/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; Đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 09-12/5/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Cơ bản; ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào ngày 09/5/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh văn phòng Học viện nghỉ phép ngày 10/5/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ nghỉ phép từ ngày 11-12/5/2022, học lớp kế toán viên chính từ ngày 13-15/5/2022.

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068