Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 6/6/2022 đến ngày 10/6/2022)

06/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 CỦA LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN DÂN TỘC

(Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(06/6/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Lao động - Xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

Văn phòng Học viện

 

43 Trần Duy Hưng

10h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự cuộc họp triển khai Kế hoạch kiểm toán của Ủy ban Dân tộc năm 2022

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ

116 Nguyễn Chánh

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Viên chức trong toàn Học viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

15h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 6/2022; triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021-2030

- Văn phòng Học viện;

- Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 3

(07/6/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

15h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2022

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Theo thông báo của phòng Kế hoạch – Tài vụ

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 4

(08/6/2022)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp với Vụ Kế hoạch - Tài chính về kế hoạch, dự toán thực hiện Đề án 219 năm 2022

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Nhà xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(09/6/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị chuyên đề của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Đảng - đoàn thể

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Học viện

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

Hà Nội

Thứ 6

(10/6/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học của Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

Theo Giấy mời

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Học viện Dân tộc

Thư ký Hội đồng Học viện

- Thành viên Hội đồng Học viện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Đào tạo.

349 Đội Cấn

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 7/6/2022 và buổi chiều ngày 08/6/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; Đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 01-09/6/2022.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tham dự họp với Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại 349 Đội Cấn vào buổi chiều ngày 07/6/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học lớp Cao học vào buổi sáng ngày 10/6/2022.

- ThS. Đinh Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 06-17/6/2022.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 06-10/6/2022.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép từ buổi chiều ngày 07/6/2022, buổi sáng ngày 08/6/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 08-10/6/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068