Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022)

27/11/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(28/11/2022)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Tổ công đoàn số 1

Tổ Công đoàn số 1

Công đoàn viên Tổ công đoàn số 1

Hội  trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Đồng chủ trì Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022 của Học viện Dân tộc

BCH Công đoàn Học viện

Toàn thể viên chức và người lao động

Hội  trường tầng 3 nhà A

Thứ 3

(29/11/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng đồng bằng Sông Hồng

Văn phòng Đảng – Đoàn thẻ

 

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Đại học Thái Nguyên

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Thứ 4

(30/11/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh và đào tạo

Phòng Đào tạo

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Cơ bản; Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị của Ủy ban Dân tộc về giao ban công tác tháng 12/2022

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

16h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị của Ủy ban Dân tộc về công tác cán bộ

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 5

(01/12/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS)

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của Học viện năm 2022

Phòng Tổ chức cán bộ

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện;

- Chủ tịch Công đoàn Học viện;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội  trường tầng 3 nhà A

Thứ 6

(02/12/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng Đoàn Kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Lao động -  Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Văn phòng Học viện

 

43 Nguyễn Chí Thanh

Ghi chú:

- Phòng Tổ chức cán bộ (CTCT-HSSV) chủ trì đưa Đoàn sinh viên đi chương trình khởi nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 28-30/11/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào 8h00 ngày 28/11/2022.

- BCH Công đoàn Học viện Dân tộc tổ chức họp tổng kết công tác và bình xét, đánh giá năm 2022 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 10h00 ngày 29/11/2022.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện tham dự Hội thảo khoa học của Vụ Tuyên truyền tại 15 Hai Bà Trưng vào 8h30 ngày 29/11/2022; tham dự Lớp đào tạo trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS) từ ngày 01/12-09/12/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc chủ trì tổ chức Hội thảo của Đề án 771 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 8h30 ngày 29/11/2022; nghỉ phép từ ngày 01-02/12/2022.

- ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc tham dự họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp bộ tại Ủy ban Dân tộc vào 8h30 ngày 29/11/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ vào chiều ngày 29/11/2022; làm việc với Kho bạc, Cục thuế thành phố Hà Nội vào ngày 02/12/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Thư ký Hội đồng Học viện tham dự Hội thảo khoa học “Vai trò của thiết chế Hội đồng trường đối với trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay” tại Học viện Báo chí – Tuyên truyền vào 8h30 ngày 30/11/2022.

- Chi bộ Khối khoa tổ chức họp đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022 tại Phòng họp tầng 2 nhà C vào 9h00 ngày 02/12/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28-30/11/2022.

- TS. La Đức Minh, Trưởng phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Lai Châu vào ngày 28/11/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 28-30/11/2022; đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 01-09/12/2022.

- Đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 01-09/12/2022.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép ngày 28/11/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng Khoa học và hợp tác quốc tế nghỉ phép ngày 28/11/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản nghỉ phép từ ngày 28/11-01/12/2022.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số nghỉ phép từ ngày 28-29/11/2022.

- Đồng chí Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện nghỉ phép từ ngày 30/11-16/12/2022.

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068