Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023)

26/02/2023

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(27/02/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(28/02/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc về tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

349 Đội Cấn

10h00

Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo tư vấn chuyên đề dữ liệu

Văn phòng Học viện

Nhóm chuyên gia tư vấn

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị trực tuyến về nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Đảng ủy viên

349 Đội Cấn

Thứ 4

(01/3/2023)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Vụ Tổ chức cán bộ về điều động, tuyển dụng viên chức

Phòng Tổ chức cán bộ

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự cuộc họp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

 

349 Đội Cấn

Thứ 5

(02/3/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 3

Văn phòng Học viện

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

10h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ I, năm học 2022-2023

Phòng Tổ chức cán bộ

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

15h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

35 Đại Cồ Việt

Thứ 6

(03/3/2023)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tuyển sinh năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Đào tạo, Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thành phố Hà Nội

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng đoàn Kiểm địch chất lượng giáo dục tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Học viện

 

Thành phố Hà Nội

Ghi chú:

- BCH Công đoàn Học viện Dân tộc họp triển khai kế hoạch Đại hội công đoàn tại Phòng họp tầng 2 nhà C vào 8h30 ngày 28/02/2023.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đại diện Học viện Dân tộc tham dự cuộc họp của Ủy ban Dân tộc về kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 tại 349 Đội Cấn vào 8h00 ngày 28/02/2023.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 nhà C vào buổi sáng ngày 28/02/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 nhà C vào buổi sáng ngày 03/3/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đại diện Học viện Dân tộc chủ trì làm việc với Đoàn công tác của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 15h30 ngày 01/03/2023 (Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc).

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 01-08/3/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Kho bạc, Vụ Kế hoạch-Tài chính vào buổi chiều ngày 28/02/2023, nghỉ phép từ ngày 01-02/3/2023.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép ngày 27/02/2023.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 27/2-01/3/2023.

- Đồng chí Nông Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 27/2-02/3/2023.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số nghỉ phép từ ngày 01-03/3/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068