Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)

23/05/2022

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(23/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Hà Nội

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 21

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 3

(24/5/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

Hà Nội

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Ban soạn thảo Đề án xác định thành phần dân tộc và xây dựng Bảng danh mục các dân tộc Việt Nam

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

 

349 Đội Cấn

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp với Tổ xét duyệt quyết toán năm 2021 của Ủy ban Dân tộc

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Thành phần tham dự theo thông báo của phòng Kế hoạch - Tài vụ

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 4

(25/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự  túc kinh phí

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện đơn vị chủ trì, cá nhân đề xuất nhiệm vụ cấp cơ sở.

Hội  trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Đảng ủy định kỳ tháng 5/2022

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Thư ký Hội đồng Học viện;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

15h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Đảng ủy Học viện (mở rộng) duyệt hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Đảng ủy viên;

- Cấp ủy các chi bộ trực thuộc;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 5

(26/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về xây dựng bộ quy trình công tác sinh viên

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành phần tham dự theo thông báo của phòng Tổ chức cán bộ

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(27/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Khai mạc Lớp tập huấn giảng viên khu vực phía Bắc của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo trực tuyến về biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đi công tác tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 23-27/5/2022.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc làm việc với Ban Dân tộc thành phố Hà Nội vào buổi sáng ngày 23/5/2022; đi công tác tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 25-27/5/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 23/5/2022 và buổi chiều ngày 26/5/2022.

- ThS. Hoàng Lê Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc tham dự họp với Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại 349 Đội Cấn vào buổi sáng ngày 24/5/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép ngày 23/5; đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ ngày 24-26/5; giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 27/5/2022.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ ngày 24-27/5/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghỉ phép buổi sáng ngày 23/5/2022; chủ trì tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I ngành KTGD năm học 2021-2022 từ ngày 24-26/5/2022; giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 25/5/2022 và buổi sáng ngày 27/5/2022.

- Chi bộ khối Trung tâm - Viện họp định kỳ tháng 5/2022 tại phòng họp trực tuyến tầng 2 nhà C vào 14h00 ngày 26/5/2022.

- Đ/c Bùi Ánh Thơ, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin- Thư viện dự hội thảo “Xây dựng thư viện số đạị học và sử dụng chung tài nguyên thông tin số” tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 26-27/5/2022.

- Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc sinh hoạt chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy tại phòng họp trực tuyến tầng 2 nhà C vào 8h30 ngày 27/5/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ học lớp kế toán viên chính từ ngày 27-29/5/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép vào buổi chiều ngày 27/5/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068