Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023)

22/05/2023

 

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

22/5/2023)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

 

157 Chùa Láng

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị chuyên đề của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Dân tộc.

349 Đội Cấn

Thứ 3

(23/5/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo kết quả duyệt quyết toán năm 2022; kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

- Phòng Kế hoạch- Tài vụ;

- Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

- Tổ kiểm tra xét duyệt quyết toán của Học viện Dân tộc;

- Lãnh đạo, phụ trách kế toán, đ/c Lê Văn Thành của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Hội trường tầng 3 nhà A

10h30

Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo về cơ chế bố trí giảng viên giảng dạy các lớp bồi dưỡng năm 2023

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; 3 Khoa chuyên môn.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(24/5/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Đảng ủy Học viện định kỳ tháng 5/2023

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- Thư ký Hội đồng Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

25/5/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Chi bộ Tổ chức - Văn phòng (định kỳ tháng 5/2023)

Chi ủy chi bộ Tổ chức - Văn phòng

Toàn thể đảng viên Chi bộ Tổ chức - Văn phòng

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Dân tộc.

349 Đội Cấn

Thứ 6

(26/5/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia

Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

TS. Đậu Thế Tụng, Phụ trách Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

77 Nguyễn Chí Thanh

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú:

- Chi bộ khối Khoa tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Phòng họp tầng 2 nhà C vào 9h00 ngày 22/5/2023.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện giảng dạy lớp ĐH khóa 2 ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi sáng ngày 23/5/2023.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại tỉnh Hà Giang từ ngày 21-27/5/2023.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 21-23/5/2023; đi công tác tại tỉnh Sóc Trăng từ ngày 24-27/5/2023.

- ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 21-26/5/2023.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản tham dự hội thảo tại Học viện Chính trị Công an nhân dân vào buổi chiều ngày 24/5/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Văn phòng 1719, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính vào buổi chiều ngày 23/5/2023; làm việc với Cục Thuế thành phố Hà Nội vào buổi chiều ngày 24/5/2023.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc làm việc với Văn phòng 1719, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính vào buổi chiều ngày 23/5/2023; đi công tác tại tỉnh Nghệ An từ ngày 26-29/5/2023.

- ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác tại tỉnh Nghệ An từ ngày 26-29/5/2023.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh văn phòng Học viện tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp từ ngày 22/5-21/7/2023.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép ngày 22/5/2023.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 22-26/5/2023.

- Đ/c Nông Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép ngày 26/5/2023.

- ThS. Phạm Quang Minh, Phó Trưởng phòng Đào tạo nghỉ ốm từ ngày 22/5/2023.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068