Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)

20/06/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(20/6/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

43 Trần Duy Hưng

10h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 25

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

13h30

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

43 Trần Duy Hưng

Thứ 3

(21/6/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

43 Trần Duy Hưng

Thứ 4

(22/6/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị cơ quan xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo quý II năm 2022

Phòng Tổ chức cán bộ

Toàn thể thể viên chức và Hợp đồng lao động 68 của Học viện Dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy của Học viện Dân tộc năm 2022

Phòng Đào tạo

Thành viên Hội đồng tuyển sinh; Ban Thư ký; Đoàn Thanh tra theo Quyết định.

Hội trường tầng 3 nhà A

10h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, giai đoạn 2023-2025 của Học viện Dân tộc

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Phòng họp tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

43 Trần Duy Hưng

Thứ 5

(23/6/2022)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ tại Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

477 Nguyễn Trãi

Thứ 6

(24/6/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham gia Đoàn viếng của Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

Hà Nội

16h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Hà Nội

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện đại diện Học viện tham dự Hội ý công tác tuần 25 của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn vào 8h00 ngày 20/6/2022; tham dự Gặp mặt các cơ quan tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn vào 17h00 ngày 20/6/2022; tham dự Gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn vào 9h00 ngày 25/6/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đi công tác tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 20/6- 01/7/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Cơ bản; ThS. Nguyễn Văn chí, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Đắk Nông từ ngày 20-24/6/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ vào ngày 20/6/2022, làm việc với Cục thuế thành phố Hà Nội và Kho bạc vào buổi chiều ngày 21/6/2022, làm việc với Kiểm toán Nhà nước vào buổi chiều ngày 22/6/2022, tham gia học lớp Cao học vào ngày 24/6/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh An Giang từ ngày 21-26/6/2022.

- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng chủ trì tổ chức kỳ thi kết thúc Học kỳ II cho sinh viên K1 ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ ngày 23-24/6/2022.

- Chi bộ Tổ chức - Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và họp định kỳ tháng 6/2022 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 8h30 ngày 24/6/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chấm luận văn Thạc sĩ tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào ngày 24/6/2022.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số nghỉ phép từ ngày 20-24/6/2022.

- Đồng chí Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện nghỉ phép từ ngày 22-24/6/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068