Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023)

20/02/2023

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(20/02/2023)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội ý công tác tuần của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp về Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

Tổ Thẩm định

Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Tổ trưởng Tổ Thẩm định

349 Đội Cấn

Thứ 3

(21/02/2023)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về phương án chi các khoản phí dịch vụ dùng chung của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện

Văn phòng Học viện

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Văn phòng Học viện, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 4

(22/02/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Đảng ủy định kỳ tháng 2/2023

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Thư ký Hội đồng Học viện;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Hội trường tầng 3 nhà A

10h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể Lãnh đạo Học viện về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- Thành phần Tập thể Lãnh đạo Học viện theo quy định;

- Thủ trưởng và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Văn phòng Đảng - đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự khai mạc Kiểm định chất lượng giáo dục tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Học viện

 

Thành phố Hà Nội

Thứ 5

(23/02/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thủy

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp về Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

349 Đội Cấn

Thứ 6

(24/02/2023)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị của Ban Dân vận Trung ương

Văn phòng Học viện

 

Thành phố Hà Nội

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị của Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Thành phố Hà Nội

Ghi chú:

- Khoa Cơ bản chủ trì phối hợp với Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số họp toàn thể giảng viên của Học viện Dân tộc góp ý tiêu chí đánh giá Khoa chuyên môn và giảng viên Học viện Dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà C vào 14h00 ngày 20/02/2023.

- Chi bộ Tổ chức - Văn phòng họp định kỳ tháng 02/2023 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 14h00 ngày 23/2/2023.

- Chi bộ Khối Khoa họp định kỳ tháng 02/2023 tại hội trường tầng 2 nhà C vào 14h00 ngày 24/2/2023.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 nhà C vào buổi sáng ngày 21/02/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 nhà C vào buổi sáng ngày 24/02/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính vào buổi chiều ngày 22/02/2023; nghỉ phép từ ngày 23-24/02/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính vào buổi chiều ngày 22/02/2023; đi công tác tại tỉnh Thái Nguyên vào ngày 24/2/2023.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham gia Hội đồng chấm luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội vào buổi sáng ngày 24/02/2023.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế nghỉ phép ngày 20/02/2023.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 20-24/02/2023.

- ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép từ ngày 20-24/02/2023.

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 22-24/02/2023.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghỉ phép từ ngày 23-24/02/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068