Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 2/1/2023 đến ngày 6/1/2023)

02/01/2023

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(02/01/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ bù Tết dương lịch năm 2023

 

 

 

Thứ 3

(03/01/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

 

349 Đội Cấn

Thứ 4

(04/01/2023)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Văn phòng Học viện

 

46 Tràng Thi

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 1/2023

Văn phòng Học viện

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 5

(05/01/2023)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

16h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022

Phòng Tổ chức cán bộ

Toàn thể viên chức và HĐLĐ 68

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 6

(06/01/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Chi bộ Tổ chức - Văn phòng định kỳ tháng 1/2023

Chi ủy Chi bộ Tổ chức - Văn phòng

Đảng viên Chi bộ Tổ chức - Văn phòng

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo tại Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú:

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì họp Hội đồng thi hết học phần tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 8h30 ngày 03/01/2023 (thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng); Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng chủ trì tổ chức thi hết học phần Học kỳ 3 cho Khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS từ ngày 03-06/01/2023.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Cơ bản giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng II Nhà C vào buổi chiều ngày 03/01/2023.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi chiều ngày 04/01/2023 và buổi chiều ngày 05/01/2023.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học Lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 03-09/01/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Kho bạc vào buổi chiều ngày 03/01/2023; làm việc với Vụ Tổ chức - cán bộ, Vụ Kế hoạch -Tài chính vào buổi sáng ngày 05/01/2023.

- ThS. Nguyễn Thị Huyền My, Phó Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép từ ngày 03-06/01/2023.

- TS. La Đức Minh, Trưởng phòng Đào tạo nghỉ phép từ ngày 04-05/01/2023.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q.Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép ngày 06/01/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068