Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)

18/04/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(18/4/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị duyệt quyết toán năm 2021

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Hội trường tầng 3 nhà A

10h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc

Tổ Thẩm định

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổ Thẩm định; Tổ Công tác; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng xét miễn giảm học phí, cấp học bổng cho sinh viên K1 ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Hội  trường tầng 3 nhà A

Thứ 3

(19/4/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp triển khai thực hiện Đề án 771 năm 2022

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Khoa Cơ bản, Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số.

Hội  trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội ý công tác tuần của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 4

(20/4/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 của Ủy ban Dân tộc

Trung tâm Thông tin - Thư Viện

Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Thông tin - Thư viện

349 Đội Cấn

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Đào tạo

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Đào tạo

Phòng họp trực tuyến Zoom No.1

16h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 5

(21/4/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội đồng xét duyệt đề tài Nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

127 Lương Thế Vinh

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Văn phòng Học viện

 

135 Nguyễn Phong Sắc

Thứ 6

(22/4/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 18/4/2022 và buổi chiều ngày 21/4/2022.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 18/4/2022 và buổi sáng ngày 22/4/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 19/4/2022 và buổi chiều ngày 22/4/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 20/4/2022 và buổi chiều ngày 22/4/2022.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; ThS. Hà Quang Khuê, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 18-22/4/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Kho bạc vào chiều ngày 20/4/2022, học lớp Kế toán viên chính từ ngày 22-24/4/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068