Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 16/01/2023 đến ngày 20/01/2023)

16/01/2023

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(16/01/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(17/01/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(18/01/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(19/01/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(20/01/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ tết nguyên đán năm 2023

 

 

 

Ghi chú:

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế và ThS. Đinh Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế, tham dự Hội thảo tại huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình vào sáng ngày 17/01/2023.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép từ ngày 16/01/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068