Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023)

14/05/2023

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

15/5/2023)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo về duyệt quyết toán Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc năm 2022

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

- Tổ kiểm tra xét duyệt quyết toán của Học viện;

- Lãnh đạo, phụ trách kế toán, đ/c Lê Văn Thành của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(16/5/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể Lãnh đạo Học viện về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- Tập thể Lãnh đạo Học viện;

- Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ; Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Văn phòng Đảng – đoàn thể; Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

16h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

101 Trần Hưng Đạo

Thứ 4

(17/5/2023)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Văn phòng Học viện

Thủ trưởng và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị trong Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thủy

Thứ 5

18/5/2023)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo khoa học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

98 Dương Quảng Hàm

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(19/5/2023)

10h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng duyệt đề tài Nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

182 Lương Thế Vinh

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham gia Hội thảo trực tuyến của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Phòng làm việc

Ghi chú:

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum từ ngày 14-18-5/2023; tỉnh Quảng Trị từ ngày 19-21/5/2023.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp ĐH khóa 2 ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi sáng ngày 15/5/2023 và buổi chiều ngày 16/5/2023.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc giảng dạy lớp ĐH khóa 2 ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi chiều ngày 15/5/2023 và buổi sáng ngày 18/5/2023; nghỉ phép từ buổi chiều ngày 18-26/5/2023.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện giảng dạy lớp ĐH khóa 2 ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi sáng ngày 16/5/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Cục Thuế thành phố Hà Nội vào buổi chiều ngày 16/5/2023, làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính vào buổi chiều ngày 18/5/2023.

- Chi bộ khối Khoa tổ chức họp về công tác phát triển Đảng tại Phòng họp tầng 2 nhà C vào buổi chiều ngày 17/5/2023.

- BCH Công đoàn Học viện Dân tộc tổ chức họp triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn tháng 5, 6/2023 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 14h00 ngày 18/5/2023.

- Chi bộ khối Trung tâm - Viện tổ chức họp định kỳ tháng 5/2023 tại Phòng họp tầng 2 nhà C vào 8h30 ngày 19/5/2023.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 15-16/5/2023.

- Đồng chí Nông Hồng Sơn, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép ngày 16, 18-19/5/2023.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế nghỉ phép ngày 19/5/2023.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068