Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)

13/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 CỦA LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN DÂN TỘC

(Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(13/6/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham gia họp tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

Hà Nội

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham gia họp trực tuyến về Nhóm nghiên cứu mạnh với Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(14/6/2022)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị Đảng ủy thẩm định hồ sơ nhân sự cấp ủy các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Đảng ủy viên

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Hội trường tầng 3 nhà A

15h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể lãnh đạo Học viện về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- Đảng ủy viên

- Chủ tịch công đoàn

- Bí thư đoàn thanh niên

- Thư ký HĐHV

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng TCCB, Văn phòng Đảng - đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 4

(15/6/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(16/6/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Dân tộc

BCH Đoàn Thanh niên Học viện

Theo Giấy mời

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(17/6/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về công tác đào tạo

Phòng Đào tạo

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Đào tạo.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Chi bộ khối Trung tâm - Viện tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tại phòng họp tầng 2 nhà C vào 8h30 ngày 13/6/2022.

- Chi bộ Tài chính – Khoa học tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 9h00 ngày 13/6/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc hướng dẫn ôn tập và ôn thi lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 13/6/2022.

- Khoa Cơ bản tổ chức họp lớp K1 ngành KTGD hướng dẫn sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tại giảng đường tầng 2 nhà C vào 14h30 ngày 13/6/2022 (Thành phần theo thông báo của Khoa Cơ bản).

- Học viện Dân tộc tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 8h30 ngày 14/6/2022 (Thành phần theo thông báo của phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế).

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tham gia họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng vào ngày 14/6/2022; tham gia Quan sát viên Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Lao động - Xã hội từ ngày 18-22/6/2022.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại tỉnh Bạc Liêu từ ngày 13-17/6/20022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học lớp Cao học vào từ ngày 17-19/6/2022.

- ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghỉ phép 13/6/2022.

- ThS. Đinh Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 06-17/6/2022.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068