Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023)

12/03/2023

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(13/3/2023)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

136 Xuân Thủy

Thứ 3

(14/3/2023)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc về tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

349 Đội Cấn

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Trung tâm bồi dưỡng, Công an tỉnh Tuyên Quang về bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ năm 2023

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Phòng làm việc

Thứ 4

(15/3/2023)

9h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo trực tuyến của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

28 Trần Hưng Đạo

Thứ 5

(16/3/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về Hợp đồng lao động của Học viện

Phòng Tổ chức cán bộ

Trưởng phòng và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Phòng họp tầng 2 nhà A

10h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về công tác phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc nhóm đối tượng 3,4.

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về Dự án xây dựng Học viện Dân tộc

Tổ Thẩm định

Tổ trưởng Tổ Thẩm định; Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

349 Đội Cấn

Thứ 6

(17/3/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Đảng ủy về Đại hội Công đoàn Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2023-2025

Ban chấp hành Công đoàn

- Đảng ủy viên;

- Ban chấp hành Công đoàn

Hội trường tầng 3 nhà A

10h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể Lãnh đạo Học viện về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- Tập thể Lãnh đạo Học viện theo quy định;

- Trưởng phòng và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú:

- Chi bộ khối Trung tâm - Viện họp định kỳ tháng 3/2023 tại Phòng họp tầng 2 nhà C vào 08h00 ngày 15/3/2023.

- Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc họp chuyên môn tại Phòng họp tầng 2 nhà C vào 08h30 ngày 17/3/2023 (Thành phần tham dự theo thông báo của Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc).

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc làm việc chuyên môn với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài Chính vào buổi sáng ngày 13/3/2023 và ngày 14/3/2023.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Sóc Trăng từ ngày 13-17/3/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ chủ trì kiểm tra quyết toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện từ ngày 13-17/3/2023; làm việc với Kho bạc, Vụ Kế hoạch-Tài chính vào buổi chiều ngày 17/3/2023, nghỉ phép từ ngày 14-15/3/2023.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đi học Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 từ ngày 07-24/3/2023 tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép từ ngày 14-16/3/2023.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép ngày 16/3/2023.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện nghỉ phép từ ngày 13-17/3/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068