Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2022)

09/01/2023

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(09/01/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Đi công tác tỉnh Đồng Tháp

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Đồng Tháp

Thứ 3

(10/01/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Đi công tác tỉnh Đồng Tháp

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Đồng Tháp

Thứ 4

(11/01/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về triển khai Kế hoạch công tác năm 2023

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

- Thủ trưởng các đơn vị trong Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Hội trường tầng 3 nhà A

10h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ; họp Đảng ủy Học viện Dân tộc định kỳ tháng 01/2023

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Thành viên Tập thể Lãnh đạo Học viện theo quy định;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về hồ sơ khảo thí và đảm bảo chất lượng cho các lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Phòng Kế hoạch - Tài Vụ; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 5

(12/01/2023)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

156 Chùa Láng

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

35 Đại Cồ Việt

Thứ 6

(13/01/2023)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự chỉ đạo Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Đào tạo – Khảo thí

Văn phòng Đảng – đoàn thể

- Đảng viên trong chi bộ Đào tạo - Khảo thí;

- Đại biểu theo Giấy mời

Hội trường tầng 3 nhà A

9h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự chỉ đạo Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ khối Trung tâm – Viện

Văn phòng Đảng – đoàn thể

- Đảng viên trong chi bộ khối Trung tâm - Viện;

- Đại biểu theo Giấy mời

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú:

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đại diện Học viện tham dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Thành phố Hà Nội tại huyện Thạch Thất, Hà Nội vào 8h30 ngày 10/01/2023.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham gia Hội đồng chấm luận án tiến sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia vào buổi chiều ngày 10/01/2023.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học Lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 03-09/01/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ nghỉ phép ngày 09/01/2022; làm việc với Kho bạc, Bộ Tài chính vào buổi sáng ngày 12/01/2023;

- TS. Nguyễn Thị Anh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghỉ phép buổi sáng ngày 09/01/2023.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 09-10/01/2023.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép ngày 12/01/2023.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Cơ bản nghỉ phép từ ngày 12-13/01/2023.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 12-13/01/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068