Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023)

05/02/2023

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(06/02/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ phép

 

 

Tỉnh Thanh Hóa

Thứ 3

(07/02/2023)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 4

(08/02/2023)

8hh30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp nhà giáo Quý I/2023

Phòng Tổ chức cán bộ

Toàn thể viên chức và HĐLĐ 68 của Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

9hh00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể Lãnh đạo Học viện về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- Thành phần Tập thể lãnh đạo Học viện theo quy định;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng Đảng - đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(09/02/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ

Văn phòng Học viện

 

77 Nguyễn Chí Thanh

13h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Lễ công bố các Nghị quyết về công tác cán bộ của Hội đồng Đại học Thái Nguyên

Văn phòng Học viện

 

Đại học Thái Nguyên

Thứ 6

(10/02/2023)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

182 Lương Thế Vinh

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chương trình phối hợp

Văn phòng Học viện

Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng Tổ chức cán bộ; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 7

(11/02/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ nhật

(12/02/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Vĩnh Phúc

Ghi chú:

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 31/01-07/02/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Cục thuế thành phố Hà Nội, Kho bạc vào chiều ngày 07/02/2023; nghỉ phép từ ngày 09-10/02/2023.

- Đồng chí Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện nghỉ phép ngày 06/02/2023.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 06-07/02/2023.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số nghỉ phép từ ngày 06-08/02/2023.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện nghỉ phép buổi sáng ngày 08/02/2023.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo nghỉ phép từ ngày 08-10/02/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068