Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022)

04/01/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(03/01/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghì bù Tết dương lịch năm 2022

 

 

 

Thứ 3

(04/01/2022)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 01

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 4

(05/01/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp cơ quan về xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 do lập thành tích xuất sắc

Phòng Tổ chức cán bộ

Toàn thể viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc

Phòng họp trực tuyến tầng 2 Nhà C

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2022

Văn phòng Học viện

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện

Phòng họp trực tuyến tầng 2 Nhà C

13h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Đồng Tháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(06/01/2022)

10h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự chỉ đạo Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ khối Trung tâm - Viện

Chi ủy khối Trung tâm - Viện

Thành phần tham dự theo thông báo của Chi bộ khối Trung tâm - Viện

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(07/01/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, Ủy ban Dân tộc

Tổ Thẩm định

Trưởng các đơn vị: Tổ Thẩm định; Tổ Công tác; Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng Phòng Đào tạo; đồng chí Lê Thị Thúy, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị từ ngày 04-10/01/2022.

- TS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị từ ngày 05-14/01/2022.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 27/12/2021-14/01/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghỉ phép từ ngày 04-14/01/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện Dân tộc nghỉ phép ngày 07/01/2021.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068