Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022)

04/05/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(02/5/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4

 

 

 

Thứ 3

(03/5/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ bù ngày Lễ 01/5

 

 

 

Thứ 4

(04/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2022 và đánh giá xếp loại viên chức, người lao động quý I năm 2022

- Văn phòng Học viên;

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện;

- Chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội  trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(05/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về công tác đào tạo trình độ đại học của Học viện Dân tộc năm 2022

Phòng Đào tạo

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện;

- Cố vấn học tập;

- Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

Hội trường tầng 3, nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(06/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng kỷ luật viên chức

Phòng Tổ chức cán bộ

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Chuyên viên chuyên quản của phòng Tổ chức cán bộ.

Hội  trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Giảng dạy Cao học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

182 Lương Thế Vinh

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện bàn giao sách tại khu trưng bày sách vào kho lưu trữ của Ủy ban Dân tộc vào các buổi chiều ngày 04-05/5/2022; giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 06/5/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tham gia bàn giao sách tại khu trưng bày sách vào kho lưu trữ của Ủy ban Dân tộc vào buổi chiều ngày 05/5/2022; giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 04/5/2022 và buổi sáng ngày 06/5/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 05/5/2022.

- Khoa Cơ bản tổ chức sinh hoạt chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy năm 2022 tại phòng họp trực tuyến tầng 2 nhà C vào 14h00 ngày 05/5/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 06/5/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; Đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 04-12/5/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Cơ bản tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 06-09/5/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài vụ học lớp kế toán viên chính từ ngày 06-08/5/2022.

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068