Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022)

07/11/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(07/11/2022)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng năm học 2022-2023

Văn phòng Học viện

Thành phần tham dự theo thông báo của Văn phòng Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 3

(08/11/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ tại Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

04 Trịnh Hoài Đức

Thứ 4

(09/11/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Ủy ban Dân tộc.

Phòng Tổ chức cán bộ

 

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Tổ Thanh tra Chính phủ theo kế hoạch thanh tra định kỳ Ủy ban Dân tộc

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 5

(10/11/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp ở Ủy ban Dân tộc về hoàn thiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, đơn vị

Phòng Tổ chức cán bộ

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ

349 Đội Cấn

15h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng công tác dân tộc cho cán bộ, công chức Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2022

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

349 Đội Cấn

Thứ 6

(11/11/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về rà soáttiến độ giải ngân công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về công tác cán bộ của Học viện Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ

Hội trường tầng 3 nhà A

Ghi chú:

- Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc chủ trì tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Ủy ban TW Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2022 tại tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nội từ ngày 31/10-12/11/2022(thành phần tham gia theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc); TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin- Thư viện đi công tác tại tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nộitheo Lớp từ ngày 04-11/11/2022.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số dự Hội thảo rà soát chương trình đào tạo tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội vào ngày 08/11/2022.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tham dự Hội thảo của Hội đồng Dân tộc Quốc hội vào 8h30 ngày 09/11/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc vớiKho bạc vào buổi chiều ngày 08/11/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Cơ bản giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi chiều ngày 07/11/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 08/11/2022 và buổi chiều ngày 09/11/2022;nghỉ phép ngày 7/11/2022 và từ ngày 10-11/11/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ tham dự Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào ngày 07/11/2022;tại trường Đại học Lao động Xã hội ngày 10/11/2022; đi thẩm tra lý lịch Đảng tại tỉnh Thanh Hóa vào ngày 09/11/2022.

- ThS. Hà Quang Khuê, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác tại tỉnh Sơn La từ ngày 07-11/11/2022.

- ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại tỉnh Vĩnh Long từ ngày 07-11/11/2022.

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Vĩnh Long từ ngày 10-11/11/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo;đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụđi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 01/11-10/11/2022.

- ThS. Đinh Thị Hòa, Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 08-11/11/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép ngày 11/11/2022.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép ngày 11/11/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068