Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022

09/10/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(10/10/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về chương trình Bế giảng lớp Bộ Nội vụ Lào

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

 

349 Đội Cấn

15h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Chương trình hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia tại Ủy ban Dân tộc

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm Thông tin - Thư viện

349 Đội Cấn

16h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Chương trình giới thiệu các giải pháp, sản phẩm công nghệ số tại Ủy ban Dân tộc

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Toàn thể viên chức và người lao động của Học viện

349 Đội Cấn

16h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Bộ Nội vụ Lào năm 2022

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

349 Đội Cấn

Thứ 3

(11/10/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022 của Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(12/10/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Ủy ban Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ.

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

106 Trần Hưng Đạo

Thứ 5

(13/10/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành phần tham dự các phiên họp theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về nâng cấp website Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc; Trung tâm Thông tin – Thư viện; DuCapital Holdings.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 6

(14/10/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị chuyên đề của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Đảng – đoàn thể

 

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Phòng Đào tạo

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng Đảng - đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo trực tuyến về biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 7

(15/10/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

157 Chùa Láng

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc chủ trì tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Bộ Nội vụ Lào tại tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội từ ngày 30/9-11/10/2022 (thành phần tham gia theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc).

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện làm việc với Văn phòng Ủy ban vào ngày 10/10/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Kho bạc Ba Đình vào buổi sáng ngày 10/10/2022, làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính vào buổi chiều ngày 11/10/2022, nghỉ phép ngày 14/10/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Cơ bản giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi chiều ngày 10/10/2022.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Phòng Đào tạo giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 11/10/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 12/10/2022 và buổi chiều ngày 13/10/2022; nghỉ phép các ngày 10, 11, 14/10/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi chiều ngày 11/10/2022 và buổi sáng ngày 13/10/2022.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Bắc Kạn từ ngày 12-14/10/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tham dự Hội thảo Dự án điều tra cơ bản của Vụ Chính sách dân tộc tại thành phố Hà Nội vào 8h30 ngày 15/10/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng Phòng Đào tạo; đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 03-10/10/2022.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 10-25/10/2022.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 12-31/10/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068