Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022

03/10/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(03/10/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Bộ Nội vụ Lào năm 2022

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Tỉnh Quảng Ninh

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(04/10/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 10/2022 của Học viện Dân tộc

Văn phòng Học viện

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về công tác cán bộ của Học viện Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành phần tham dự các phiên họp theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 4

(05/10/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì khai mạc Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022-2023

 Phòng Tổ chức cán bộ

- Sinh viên khóa II;

- Báo cáo viên Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022-2023.

Hội trường tầng 2 nhà C

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trìhọp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự  túc kinh phí (TS. Trần Quốc Hùng, Chủ nhiệm đề tài)

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện Đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm Đề tài.

Hội  trường tầng 3 nhà A

Thứ 5

(06/10/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc mở rộng lần thứ 31, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(07/10/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp nghe báo cáo về tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức Bộ Nội vụ Lào năm 2022

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp rà soát, triển khai các nhiệm vụ năm 2022

Phòng Kế hoạch- Tài Vụ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Hội trường tầng 3 nhà A

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc chủ trì tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Bộ Nội vụ Lào tại tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội từ ngày 30/9-11/10/2022 (thành phần tham gia theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc).

- Phòng Đào tạo chủ trì đón tiếp sinh viên khóa II ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số nhập học tại Nhà B từ ngày 3-4/10/2022 (thành phần tham gia theo phân công của Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan).

- Phòng Tổ chức cán bộ (bộ phận Công tác chính trị và học sinh, sinh viên) chủ trì tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022-2023 cho sinh viên khóa II ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số tại Hội trường tầng 2 nhà C từ ngày 5-7/10/2022 (thành phần tham gia theo phân công của Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan).

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoaphụ trách Khoa Cơ bản tham dự tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Nghệ An từ ngày 02-06/10/2022.

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công táctại tỉnh Sóc Trăngtừ ngày 03-07/10/2022.

- ThS. Hà Quang Khuê, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác tại tỉnh Vĩnh Long từ ngày 06-07//10/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Kho bạc Ba Đình vào chiều ngày 06/10/2022.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Phòng Đào tạo giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 04/10/2022.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộcgiảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi chiềungày 04/10/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 05/10/2022 và buổi chiều ngày 06/10/2022;nghỉ phép từ ngày 03-04/10/2022 và ngày 07/10/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 06/10/2022, nghỉ phép từ ngày 04-07/10/2022.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc dự bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại TP. Hà Nội vào sáng ngày 05/10/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng Phòng Đào tạo;đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 03-10/10/2022.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số nghỉ phép từ  ngày 05-06/10/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng nghỉ phép ngày 06/10/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068