Thông báo v/v thu tiền học phí sinh viên khóa 1 và khóa 2 của HVDT năm học 2022-2023

16/12/2022

Tải file thông báo tại đường dẫn sau: 72/TB-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068