Thông báo v/v nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với sinh viên khóa 2 lớp KTGD vùng DTTS năm học 2022-2023

14/12/2022

Tải file Thông báo tại đường dẫn sau: 71/TB-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068