Thông báo Điểm thi hết học phần học kỳ III sinh viên khóa 1, ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS năm học 2022-2023

16/02/2023

Tải file Thông báo tại đường link sau: 08/TB-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068