Quyết định về việc tiếp nhận học sinh hệ dự bị đại học vào học trình độ đại học của Học viện Dân tộc năm 2022 -2023 (Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang)

16/08/2022

Tải file Quyết định tại đường link sau: 187/QĐ-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068