Quyết định V/v công bố công khai giao dự toán chi NSNN năm 2023 cho Học viện Dân tộc

06/01/2023

Tải các file quyết định tại đường dẫn sau: Quyết định số 03/QĐ-HVDT; Quyết định số 1005/QĐ-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068