Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 4 - năm 2021

04/05/2021

      Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-BGDĐT ngày 22/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Gáo dục năm 2021, Học viện Dân tộc đề nghị học sinh Hệ Dự bị đại học tìm hiểu và đăng ký tham gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” theo địa chỉ sau:

      - Facebook: https://www.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic/

      - Email: cic@vnu-itp.edu.vn

      - SĐT hỗ trợ: 028 372 44404 (Giờ hành chính)

      - Địa chỉ website đăng ký tham gia: https://cic.itp.vn/

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068