Hội đồng Học viện Dân tộc được công nhận theo Quyết định số 294/QĐ-UBDT ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

 


Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN DÂN TỘC NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức danh trong Hội đồng

Chức vụ

1

 

Chủ tịch Hội đồng Học viện

Bí thư Đảng Ủy Học viện Dân tộc

2

Ths. Nguyễn Văn Chí

Thành viên

Giám đốc TT Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Học viện Dân tộc

3

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến

Thành viên

Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ

4

TS. Nguyễn Thị Hà

Thành viên

Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

5

Ths. Nguyễn Thị Hạnh

Thư ký Hội đồng

Chủ tịch Công đoàn Học viện Dân tộc, Chánh Văn phòng Học viện

6

Ths. Đỗ Thị Thu Hiên

Thành viên

Trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên, Học viện Dân tộc

7

Ths. Nguyễn Mạnh Huấn

Thành viên

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc

8

PGS.TS Nguyễn Văn Minh

Thành viên

Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

9

TS. Nguyễn Cao Thịnh

Thành viên

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc

10

TS. Nguyễn Thị Thân Thủy

Thành viên

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Học viện Dân tộc

11

CN. Phạm Thúc Thủy

Thành viên

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Dân tộc (Thành viên đại diện Ủy ban Dân tộc)

12

GS.TS Trần Trung

Thành viên

 Giám đốc Học viện Dân tộc

13

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Thành viên

Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Học viện Dân tộc

14

TS. Đoàn Thị Kiều Vân

Thành viên

Phó Trưởng phòng Chính sách xã hội, Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

Tải file Quyết định về việc công nhận Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại đường link sau:

 Quyết định số 294/QĐ-UBDT

Tải file Quyết định Công nhận Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025 tại đường link sau:

 Quyết định số 295/QĐ-UBDT

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068