ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN DÂN TỘC

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

 

 

 

 

Đồng chí Trần Trung

Phó Bí Thư Đảng ủy,

  Giám đốc Học viện

 

 

Đồng chí Hà Quang Khuê

Đảng ủy viên, Bí Thư Chi Bộ Khối Trung tâm,

Giám đốc TT Tư vấn & Chuyển giao KH&CN, Bảo vệ môi trường vùng Dân tộc và miền núi

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh

Đảng ủy viên,

Phó Bí Thư Chi Bộ

Khối phòng số 1,

 Chánh Văn phòng Học viện

 

Đồng chí Đỗ T. Thu Hiên

Đảng ủy viên, Bí Thư Chi Bộ Khối phòng số 1,

Trưởng phòng Công tác Chính trị & HSSV

 

 

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068