Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số của Học viện Dân tộc

30/07/2021

Tải Chương trình đào tạo ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số của Học viện Dân tộc tại đường link sau: 125/QĐ-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068