Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

02/06/2020

         Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018 tại tỉnh Thái Nguyên, Học viện Dân tộc tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc: Lớp dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương (đối tượng 3) và Lớp dành cho đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo (đối tượng 4). Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ thuộc lực lượng vũ trang (công an, quân đội) tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ảnh: Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng

Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng là các giảng viên của Học viện Dân tộc và Ủy ban Dân tộc có kinh nghiệm, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, hệ thống chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam nói riêng, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong khóa bồi dưỡng, học viên được học tập, trao đổi lý thuyết 04 ngày trên lớp và 01 ngày đi nghiên cứu thực tế, khảo sát một số mô hình điển hình về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Học viên được trang bị các chuyên đề về: Quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân tộc; Hệ thống chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam; Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Hệ thống pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng dân tộc thiểu số. Những chuyên đề trên đã giúp học viên nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh theo như mục tiêu của Đề án xác định.

Bên cạnh đó, các học viên được nghe ông Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên báo cáo chuyên đề thực tiễn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương. Ông nhấn mạnh: Ngoài những chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước thì tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với vùng thành thị, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần trao đổi cởi mở, bám sát những vấn đề thực tiễn trong công tác dân tộc, các học viên đã tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp, mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ thiết thực cũng như kinh nghiệm của bản thân nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

 

Thay mặt Ban tổ chức lớp, ông Trần Đăng Khởi, Phụ trách Khoa Cơ bản, Trưởng đoàn công tác của Học viện Dân tộc cảm ơn Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên và các giảng viên tham gia giảng dạy, đã truyền giảng các chuyên đề với nhiều nội dung ý nghĩa, bổ ích. Đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng trong việc tham gia Lớp bồi dưỡng của các học viên. Thông qua hoạt động bồi dưỡng trên, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh thuộc lớp đối tượng 3 và 4 đã nắm được những kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt mục tiêu Đề án đã đề ra./.

 

                                                                                                      Đặng Dũng

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068