Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên và các nhà khoa học tại Hà Nội năm 2023

13/11/2023

     Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 10/11/2023 đến ngày 12/11/2023, Học viện Dân tộc phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, tổ chức Lớp Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên và các nhà khoa học tại Hà Nội năm 2023. Tới dự Lễ Khai giảng, về phía Học viện Dân tộc có PGS.TS Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc; về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có đồng chí TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban quản lý Bồi dưỡng; cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức, giảng viên và học viên của lớp.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

dự Khai mạc và giảng dạy lớp tập huấn

     Bồi dưỡng kiến thức dân tộc là một trong những nội dung quan trọng của Dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhằm mục tiêu nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bồi dưỡng kiến thức dân tộc sẽ giúp đội ngũ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị được bổ sung, nâng cao kiến thức về công tác dân tộc, qua đó vận dụng vào thực tiễn quá trình công tác, góp phần thực hiện tốt các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

     Xuất phát từ vị trí, tầm quan trong của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng của việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Học viện Dân tộc phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên báo cáo viên về triển khai thực hiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng này.

PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy chụp ảnh cùng Ban tổ chức lớp và Học viên

     Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc và TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban quản lý Bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức lớp; giảng viên chuẩn bị tốt bài giảng, có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu chính sách dân tộc, công tác dân tộc, nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy (như đồng chí Hoàng Thị Hạnh, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hoan, Học viện Cảnh sát nhân dân; PGS. TS.Lê Ngọc Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc). Đồng thời, học viên của lớp đã chủ động, tích cực trong học tập, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Học viện Dân tộc. Trong thời gian tham gia Lớp tập huấn, các học viên đã được nghe trình bày 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

     Kết thúc Lớp tập huấn, tại Lễ bế giảng, Học viện Dân tộc trao chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành khóa tập huấn theo đúng quy định./.

Ban Biên tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068