Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

18/09/2023

      Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”; Quyết định số 702/QĐ-BDT ngày 23/6/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch và Dự toán triển khai thực hiện Nội dung số 1, Tiểu Dự án 2, Dự án 5 về Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023, sáng nay, ngày 18/9/2023, Học viện Dân tộc (HVDT) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

      Tới dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Dân tộc có PGS.TS Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc HVDT; ThS. Nguyễn Văn Xuân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc. Về phía Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, có đồng chí Huỳnh Kim Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc; ông Ksor Trơn, Trưởng phòng Chính sách; cùng các đồng chí học viên của lớp bồi dưỡng.

Ban tổ chức và giảng viên lớp Bồi dưỡng tại buổi Lễ khai giảng

      Lớp Bồi dưỡng được tổ chức với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc. Lớp học sẽ diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 18 đến ngày 22/9/2023), học viên sẽ được giảng viên truyền đạt 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng

      Trong chương trình, học viên sẽ được nghiên cứu thực tế về tình hình công tác dân tộc ở địa phương và ôn tập, thảo luận để viết bài thu hoạch.

      Tại Lễ Khai giảng, nội quy tập huấn được Ban tổ chức lớp triển khai và đề nghị giảng viên, học viên nghiêm túc thực hiện, đảm bảo thời gian, chất lượng chương trình tập huấn theo Kế hoạch đề ra.

Ban Biên tập

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068