Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc  cho đối tượng 4 tại thành phố Hà Giang

25/08/2023

     Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”; Kế hoạch số 309/KH-UBND, ngày 25/7/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Giang về triển khai thực hiện Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Giang (Thuộc dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc).

     Ngày 25/8/2023, Học viện Dân tộc (HVDT) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBDN) thành phố Hà Giang tổ chức Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), UBDT các xã, phường; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBDT, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; cán bộ, công chức các phòng ban thuộc UBDT thành phố; cán bộ tổ chức chính trị xã hội, công chức chuyên môn, cán bộ bán chuyên trách 8 xã, phường trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức lớp và giảng viên có TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - HVDT; PGS. TS Lê Văn Tấn - Trưởng Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số - Đại học Công đoàn; PGS. TS Lê Ngọc Thắng - Tổng biên tập Tạp chí dân tộc và thời đại; Ths Nguyễn Thị Hiếu - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - HVDT.

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBDT thành phố Hà Giang

 và giảng viên của HVDT tại buổi Lễ khai giảng

     Khóa học diễn ra trong 3 ngày, học viện sẽ được giảng viên truyền đạt 6 chuyên đề, bao gồm những nội dung: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp theo, học viên được nghiên cứu thực tế về tình hình công tác dân tộc ở địa phương và ôn tập, thảo luận để viết bài thu hoạch.

     Tại Lễ khai giảng, nội quy tập huấn được Ban tổ chức lớp triển khai và đề nghị giảng viên, học viên nghiêm túc thực hiện, đảm bảo thời gian, chất lượng chương trình tập huấn theo Kế hoạch đề ra.

Minh Quân

 

 

 

         

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068