Họp rà soát, triển khai công tác bồi dưỡng

16/04/2024

     Ngày 16/4/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc (HVDT) Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc HVDT đã Chủ trì cuộc họp rà soát, triển khai công tác bồi dưỡng; tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc.

Toàn cảnh cuộc họp

     Theo PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy, việc họp đơn vị chuyên môn để rà soát,  triển khai công việc được giao là nhiệm vụ thường niên, nhằm theo dõi tiến độ thực hiện, thống kê việc đã làm và chưa làm được, từ đó có kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

     Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và chuyên viên chuyên quản báo cáo những nhiệm vụ đã triển khai, cụ thể: Đơn vị đã tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện hoạt động dịch vụ; Kế hoạch triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Kế hoạch - Tài vụ của HVDT, theo Công văn số 195/CV-KHTC ngày 03/4/2024 của Vụ Kế hoạch - Tài chính về thẩm định dự toán nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 chuyển sang năm 2024. Bên cạnh đó, còn một số nội dung chưa được đẩy nhanh tiến độ do công tác phối hợp chưa kịp thời; đề xuất trong các cuộc họp liên quan cần cử chuyên viên chuyên quản tham dự để nắm bắt, tham mưu thực hiện…

     Kết luận cuộc họp, PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy giao Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc phân công nhiệm vụ cụ thể cho chuyên viên; cử chuyên viên chuyên quản tham dự các cuộc họp liên quan; điều phối nguồn lực phù hợp để quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường công tác phối hợp và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kế hoạch, dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có căn cứ triển khai nhiệm vụ được giao.                     

                                                                                Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068