Họp báo cáo chuyên đề giảng dạy của Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số

24/04/2024

     Ngày 24/4/2024, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số họp báo cáo chuyên đề giảng dạy “Bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Chủ trì cuộc họp, PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc HVDT; tham dự có Lãnh đạo Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số và giảng viên trong HVDT.

Toàn cảnh cuộc họp

     Tại cuộc họp, PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy đề nghị Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số báo cáo nội dung chuyên đề đã xây dựng. Theo TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số, Khoa đã phân công giảng viên Ngô Thị Trinh xây dựng nội dung chuyên đề gồm ba phần: Một số vấn đề chung; Nội dung bảo tồn, phát huy; Một số giải pháp; bên cạnh đó, có nội dung thảo luận và trao đổi dành cho học viên. Các giảng viên đánh giá cao sự chuẩn bị của Khoa, chuyên đề được trình bày sinh động với nhiều hình ảnh minh họa; nội dung góp ý tập trung phần trao đổi và thảo luận dành cho học viên, nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức, chính sách và nguồn lực, vấn đề bảo tồn gắn với phát triển kinh tế… 

     Kết luận cuộc họp, PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số, đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; các giảng viên có nhiều ý kiến liên quan đến công tác quản lý văn hóa, kinh nghiệm soạn thảo cũng như giảng dạy bộ môn và phù hợp để xem xét đưa vào chuyên đề. Giao Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, nghiên cứu chỉnh sửa để hoàn thiện nội dung chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy.

Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068