Hội thảo Tham vấn chuyên gia về xây dựng đề cương 17 chuyên đề tham khảo thuộc Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg tại thành phố Hà Nội

11/11/2023

     Ngày 11/11/2023, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc đã tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia về xây dựng đề cương 17 chuyên đề tham khảo thuộc Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 (Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025). Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc và PGS.TS Lê Ngọc Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc thời đại - đồng chủ trì hội thảo. Đặc biệt tại Hội thảo có các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà quản lý đến từ các bộ, ban ngành trung ương và địa phương, các Trường đại học, học viện như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Khu vực 1, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam… đã quan tâm tới tham dự và góp ý cho hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

     Phát biểu chỉ đạo hội thảo, PGS.TS Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, đại diện lãnh đạo Học viện dân tộc đã nêu rõ tầm quan trọng của hội thảo và mong muốn hội thảo là nơi nhận được nhiều các ý kiến tham vấn thiết thực của chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực dân tộc, am hiểu về biên soạn tài liệu, kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng để tham vấn về xây dựng đề cương cho mỗi chuyên đề tham khảo cho thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3 với 09 chuyên đề tham khảo và đối tượng 4 với 08 chuyên đề tham khảo thuộc Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1719/QĐ-TTg (17 chuyên đề tham khảo), những gợi ý, tham vấn của các chuyên gia, các nhà khoa học đã giúp Học viện Dân tộc điều chỉnh, biên soạn nội dung các chuyên đề một cách hiệu quả. Tại Hội thảo, hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng 17 chuyên đề tham khảo mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc bổ trợ cho 06 chuyên đề giảng dạy, nội dung cần cô đọng, súc tích, dễ hiểu, mang tính thực tiễn cao và phù hợp với từng nhóm đối tượng giảng dạy. Về nội dung các chuyên đề, các nhà khoa học đặc biệt quan tâm tới quốc phòng an ninh và cũng nhấn mạnh sựu cần thiết trong quản lý các vấn đề đề tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chuyên đề nguồn lực phát triển văn hóa trong đó chú ý tới phát huy các nguồn lực nội sinh của cộng đồng các dân tộc thiểu số, cần dự báo được xu hướng cũng như đưa ra các giải pháp trong một số chuyên đề…

PGS.TS Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, đại diện lãnh đạo Học viện dân tộc phát biểu tại  Hội thảo

          Kết thúc hội thảo, PGS.TS Lê Ngọc Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc cảm ơn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia đã có những ý kiến tham vấn, những gợi ý thiết thực, làm rõ được các vấn đề về định tính và định lượng trong các nội dung đề cương của các chuyên đề. Trên tinh thần góp ý của hội thảo, Học viện Dân tộc sẽ hướng dẫn các chuyên gia viết chuyên đề với những nội dung thống nhất cho 17 chuyên đề tham khảo trong Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 (theo Quyết định 1719/QĐ-TTg) đạt kết quả cao.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

PGS,TS. Lê Ngọc Thắng, Đồng chủ trì Hội thảo

PGS.TS Vi Thái Lang – Học viện Chính trị Công an Nhân dân

PGS.TS. Phạm Thị Lan Oanh – Phó Viện trưởng, Viện Văn hóa nghệ thuật

Quốc gia Việt Nam

Ths. Nguyễn Quốc Đoàn– Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban dân vận Trung ương

 Trần Thùy Dương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068