Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 3, 4 năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

12/04/2024

     Ngày 12/4/2024, tại trụ sở Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội, Ban Dân tộc đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 3, 4 năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tới dự Hội nghị, về phía Ban Dân tộc có đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố; đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng Ban Dân tộc Thành phố; về phía Học viện Dân tộc có GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy, Phó giám đốc Học viện; Tham gia Hội nghị còn có một số lãnh đạo, chuyên viên chuyên quản của hai đơn vị.         

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, Ban Dân tộc Thành phố đã báo cáo kết quả bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc năm 2023, với tổng số học viên được triệu tập là 1.191 học viên cho 13 lớp, trong đó, lớp đối tượng 3 có 09 lớp; lớp đối tượng 4 có 04 lớp. Tổng số học viên được cấp chứng chỉ là 1.090 học viên, đạt tỉ lệ 91,5%.

     Năm 2024, Ban Dân tộc Thành phố được UBND Thành phố tiếp tục giao chủ trì thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”; trên cơ sở chỉ tiêu được Thành phố giao, Ban Dân tộc Thành phố đã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các lớp “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 3, 4”, dự kiến triển khai, thực hiện bắt đầu từ quý II.

          Về quy mô tổ chức: Dự kiến số học viên được triệu tập cho lớp đối tượng 3 là 09 lớp; lớp đối tượng 4 là 03 lớp. Về chương trình, tài liệu giảng dạy: Sử dụng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, 4 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ tài liệu bao gồm: Đối với đối tượng 3: 05 chuyên đề giảng dạy và 09 chuyên đề tài liệu tham khảo; Đối với đối tượng 4: 06 chuyên đề giảng dạy và 08 chuyên đề tài liệu tham khảo. Về cách thức tổ chức: Học tập trung liên tục trong 05 ngày, phối hợp với Học viện Dân tộc trong công tác tổ chức giảng dạy, cấp chứng chỉ cho học viên hoàn thành khóa học theo quy định.

          Ban Dân tộc Thành phố cũng đã đề nghị Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc kịp thời hỗ trợ, bố trí đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có năng lực, kinh nghiệm, nhất là chuyên gia, nhà quản lý, nhà hoạch định xây dựng chính sách có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu sâu về lĩnh vực công tác dân tộc. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cần cập nhật, rõ ràng, ngắn gọn, bám sát được mục tiêu nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác dân tộc và thiết thực, phù hợp với các đối tượng. Sớm ban hành bộ tài liệu, khung chương trình chính thức về đào tạo tiếng dân tộc thiểu số và bố trí đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Công Hiếu

         

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068