Học viện dân tộc tổ chức lớp tập huấn cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các Bộ, ngành Trung ương và các nhà khoa học năm 2020

29/12/2020

      Triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”. Với mục đích cập nhật, nâng cao kiến thức nghiệp vụ giảng dạy công tác dân tộc, phục vụ triển khai Đề án 771 trên địa bàn toàn quốc, HVDT tổ chức lớp tập huấn cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các Bộ, ngành Trung ương và các nhà khoa học được diễn ra từ ngày 29/12/2020 đến ngày 31/12/2020 tại Hà Nội.

Đại diện Ban Tổ chức phát biểu tại Lễ Khai mạc

      Trong thời gian tập huấn, các học viên được học tập, trao đổi, trang bị các chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số. Những chuyên đề trên sẽ giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

      Với những thông tin mới có tính thời sự, các học viên cần trao đổi, thảo luận, tham gia tích cực vào hoạt động của lớp, mạnh dạn bày tỏ quan điểm cũng như chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068