Bế giảng lớp tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc tại tỉnh Thanh Hóa năm 2023

13/11/2023

     Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 10/11/2023, Học viện Dân tộc phối hợp với Trường Đại học dự bị Sầm Sơn, Trường Đại học Hồng Đức; Trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lớp Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tại tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Tới dự Lễ bế giảng, về phía Học viện Dân tộc có GS. TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc; về phía Trường đại học Dự bị Dân tộc Sầm Sơn có TS. Lê Lâm, Phó hiệu trưởng Trường đại học Dự bị Dân tộc Sầm Sơn; cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức, giảng viên và học viên của lớp.

Buổi thảo luận giữa giảng viên cùng học viên trên lớp

     Theo chương trình, giảng viên sẽ truyền đạt 06 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số.

     Các học viên đã trao đổi, thảo luận, tham gia tích cực vào hoạt động của lớp, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân; qua đó, giúp học viên nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác dân tộc để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Có 61 học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng và được Học viện Dân tộc trao chứng nhận tại Lễ bế giảng.

GS. TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc, trao chứng nhận cho học viện,

 chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo các đơn vị, Ban Tổ chức, giảng viên và học viên.

                                                                                         Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068