Lễ trao bò giống tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Video khác