Số ký hiệu văn bản

114/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

23-05-2019

Ngày hiệu lực

23-05-2019

Người ký

Q.Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Quyết định v/v phê duyệt danh mục, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đợt 2 năm 2019

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: