Đại hội Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025

18/06/2020

     Trong hai ngày 1718/6/2020, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Đảng bộ bộ phận HVDT tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận HVDT, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch  Tổ thư ký; thông qua Chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; thông báo kết quả duyệt hồ sơ Đại hội Đảng bộ bộ phận HVDT của Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT). Tham dự  chỉ đạo Đại hội  đồng chí Nông Quốc Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó chánh Văn Phòng Ban cán sự Đảng  Đảng ủy cơ quan UBDT cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận HVDT.

Toàn cảnh Đại hội

      Đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ HVDT nhiệm kỳ 2016 - 2020. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2020 với một số kết quả đạt được, Đảng ủy HVDT luôn làm tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức chính quyền, đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo UBDT giao, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, khách quan, tổ chức họp định kỳ hàng tháng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thực hiện đúng nguyên tắc Đảng, tạo sự đoàn kết giữa các đồng chí đảng viên và viên chức, phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên; chủ động, tích cực triển khai kịp thời văn bản của Đảng ủy cơ quan UBDT và Đảng cấp trên; quan tâm, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tập trung công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý tài chính... thực hiện theo đúng quy định.

      Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế về trình độ, kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác đảng của cán bộ, đảng viên; đội ngũ viên chức, giảng viên còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực trình độ; cơ sở vật chất chưa đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ... Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới Đảng bộ bộ phận HVDT cần tập trung đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đồng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết; kiện toàn đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thực hiện đúng kế hoạch, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình giảng dạy, tăng cường hợp tác quốc tế...

      Tại Đại hội, các đảng viên trong Đảng bộ bộ phận HVDT đã phát biểu tham luận tập trung vào các vấn đề về giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại HVDT; giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Công đoàn; Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận HVDT

Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan

 Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu chỉ đạo Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nông Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ bộ phận HVDT nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đảng bộ bộ phận HVDT đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy; tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị Đại hội cần nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chếtrong nhiệm kỳ qua, xác định nguyên nhân để đề ra giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

      Đảng  bộ bộ phận HVDT cần chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; Cấp ủy, lãnh đạo HVDT bám sát sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo UBDT để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 52 của Đảng ủy cơ quan UBDT; xây dựng đội ngũ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên chất lượng; đẩy mạnh cộng tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; chú trọng phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động và phát huy tốt vai trò, thi đua thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025

      Đại hội Đảng bộ bộ phận HVDT đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đồng chí. Sau khi ra mắt tại Đại hội, BCH Đảng bộ HVDT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Bí thư, Phó Bí thư, kết quả: Đồng chí Bế Trung Anh - Chủ tịch Hội đồng HVDT được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ HVDT; đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận HVDT. Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tặng hoa chúc mừng

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận HVDT nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội

      Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Trung, Bí thư Đảng bộ bộ phận HVDT nhiệm kỳ 2016 - 2020, Quyền Giám đốc HVDT, thay mặt Đoàn Chủ tịch trân trọng cảm ơn đồng chí Nông Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã tới dự và chỉ đạo Đại hội; Văn Phòng Ban cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT; hoan nghênh các đồng chí đảng viên Đảng bộ HVDT đã tập trung trí tuệ góp phần cho thành công của Đại hội, Đảng bộ HVDT tin tưởng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan UBDT và sự hưởng ứng nhiệt tình của mỗi đồng chí đảng viên, công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ có nhiều chuyển biến mới hiệu quả và thiết thực hơn./.

Thu Phương