Đại hội Chi bộ Khối khoa số 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022

20/03/2020

     Ngày 20/03/2020, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Chi bộ Khối Khoa số 2 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí La Đức Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc, Trưởng khoa Sau Đại học; các đồng chí trong Đảng ủy HVDT; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khối Khoa số 02 cùng tham dự.

Toàn cảnh Đại hội

     Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ Khối Khoa số 2 lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Phạm Thị Kim Cương, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa QLNN về công tác dân tộc cho biết: Được thành lập từ tháng 10/2016, đến nay đã trải qua hơn 3 năm hoạt động, Chi bộ Khối Khoa số 2 luôn là một tập thể đoàn kết, gắn bó, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng cấp trên giao cho. Do Chi bộ chưa đủ điều kiện thành lập cấp ủy, chưa có BCH đầy đủ gồm Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo đều do Bí thư và Phó Bí thư, đồng thời cũng là lãnh đạo của 02 khoa thực hiện. Chi bộ có đông đảng viên nữ đang trong giai đoạn có con nhỏ nên việc sắp xếp thời gian họp Chi bộ định kỳ ngoài giờ hành chính gặp nhiều khó khăn; Các Đảng viên trong Chi bộ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng; Gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của cấp trên và của Chi bộ; Luôn có ý thức xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ, phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt công việc được giao và tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Học viện.

     Đặc thù của Chi bộ là Khối khoa nên công tác chuyên môn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, căn bản của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Học viện Dân tộc chưa đào tạo dự bị đại học và đào tạo cử nhân, do vậy, Chi bộ lãnh đạo 02 khoa thực hiện các nhiệm vụ chính là bồi dưỡng kiến thức dân tộc, nghiên cứu khoa học và đề xuất, xây dựng các đề án mở ngành đào tạo cử nhân. Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị này, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo 02 khoa thực hiện tốt công tác bồi dưỡng theo phân công chuyên môn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học theo kế hoạch.

     Tại Đại hội, các đại biểu cũng góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó, trọng tâm thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với mục tiêu xây dựng Chi ủy thực sự vững mạnh có đủ năng lực đảm đương được nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng tập thể các đơn vị đoàn kết thống nhất; Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, trú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyên môn, nghiệp vụ sâu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, xác định phương hướng hoạt động là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chính trị. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí La Đức Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ Khối Khoa số 2 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Chi bộ cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, đã nêu lên một số nội dung gợi mở để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận như: Cấp ủy Chi bộ cần phải thực sự quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo; tập trung vào việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chi bộ, nhất là trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên…

Chi bộ Khối Khoa số 02 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội tiến hành bầu Bí thư và Phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022, kết quả như sau: đồng chí Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng khoa Phó trưởng Khoa QLNN tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ Khối Khoa số 2; đồng chí Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số giữ chức Phó bí thư Chi bộ. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội với 100% đảng viên tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt Chi bộ Khối Khoa số 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Phạm Thị Kim Cương, Bí thư Chi bộ đã gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc HVDT đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Chi bộ trong thời gian qua, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Phạm Hiếu