Số thứ tự Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 01-QĐ/ĐU 2020-08-04 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc Khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 Xem/Tải về