Số ký hiệu văn bản

01-QĐ/ĐU

Loại văn bản

Ngày ban hành

04-08-2020

Ngày hiệu lực

04-08-2020

Người ký

Bí thu Đảng Ủy

Trích yếu

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc Khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: