Hội thảo góp ý Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2019

29/07/2019

     Sáng ngày 29/7/2019 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội thảo góp ý chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2019. Chủ trì Hội thảo, TSNguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc - Chủ tịch Hội đồng Học viện; tham dự Hội thảo có nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Hoàng Xuân Lương; PGS.TS Lê Ngọc Thắng, Tạp chí Dân tộc và Thời đại; TS. Hoàng Hữu Bình, nguyên quyền Hiệu trưởng Trường cán bộ Dân tộc; TS. Nguyễn Xuân Giao, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực I; Ths. Nguyễn Thị Thu Hương, đại diện Vụ tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc cùng thành viên của các Tổ soạn thảo chuyên đề. 

Toàn cảnh Hội thảo

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, TSNguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc - Chủ tịch Hội đồng Học viện nhấn mạnh: căn cứ chương trình bồi dưỡng về công tác dân tộc dành cho cán bộ làm công tác dân tộc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã được phê duyệt, HVDT tổ chức biên tập, chỉnh sửa chương trình, tài liệu. Nhằm tham vấn ý kiến của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, giảng viên, nhà nghiên cứu để hoàn thiện tài liệu phục vụ lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2019, giúp học viên hiểu về công tác dân tộc ở Việt Nam, kinh nghiệm xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, văn hóa các dân tộc thiểu số và liên hệ vận dụng vào công tác dân tộc của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Hội thảo cần tập trung thảo luận về cấu trúc, kết cấu, nội dung và hình thức của chương trình, khả năng đáp ứng của chương trình đối với mục tiêu bồi dưỡng.

     Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, Ths. Phạm Thị Kim Cương, Phó trưởng Khoa quản lý nhà nước về công tác dân tộc trình bày các vấn đề cần thảo luận tại Hội thảo góp ý chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2019 gồm: căn cứ xây dựng chương trình, đối tượng bồi dưỡng, mục tiêu bồi dưỡng, kết cấu chương trình, yêu cầu đối với việc biên soạn tài liệu, giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên, nội dung đề cương các chuyên đề.

Ths. Phạm Thị Kim Cương, Phó trưởng Khoa quản lý nhà nước về công tác dân tộc trình bày các vấn đề cần thảo luận tại Hội thảo

     Những ý kiến thảo luận tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề: về thời gian thực hiện; cập nhật thông tin mới và chính xác để cung cấp cho người học, đặc biệt là những thông tin về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc, công tác dân tộc, pháp luật và các chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số; nội dung đề cương cần đề cập đến mối quan hệ Việt Nam - Lào…      

     Kết luận Hội thảo, TSNguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Học viện- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc trân trọng cảm ơn ý kiến của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, giảng viên và các thành viên tham dự Hội thảo, giao nhiệm vụ cho Thư ký Tổ soạn thảo tổng hợp ý kiến và hoàn thiện nội dung chương trình; chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị Ủy ban Dân tộc thành lập Hội đồng nghiệm thu chương trình bồi dưỡng đúng kế hoạch đề ra.                                    

                            Thu Phương

 

Tin liên quan