Số ký hiệu văn bản

79/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

22-04-2019

Ngày hiệu lực

Đang cập nhật

Người ký

Đang cập nhật

Trích yếu

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Học viện Dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068